CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB DE SOPES DE LLETRESwww.sopesdelletres.cat

Revolumedia S.L. ( D'ARA ENDAVANT EL PROPIETARI ) amb domicili a efectes de notificacions a c/Casanova 27, 4-2, amb CIF B64530710 , posa a disposició al seu lloc web www.sopesdelletres.cat determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats . Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web del PROPIETARI per part dels USUARIS que hi accedeixin. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI al lloc web www.sopesdelletres.cat en totes i cadascuna de les pàgines , perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet i es trobi plenament informat.

L'accés al lloc web del PROPIETARI implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l' USUARI afirma comprendre en la seva totalitat . L'USUARI es compromet no a utilitzar el lloc web i els serveis que s'hi ofereixen per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals .


PRIMERA. - CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

1.1. - La utilització del lloc web del PROPIETARI no comporta l'obligatorietat d' inscripció de l'USUARI . Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe i l' USUARI es compromet a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat , protecció de dades, propietat intel·lectual, etc.

Expressament EL PROPIETARI prohibeix els següents :

1.1.1. - Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través seu, per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de dany als sistemes del PROPIETARI o a tercers .

1.1.2. - Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ( "spaming ") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ( " mail bombing " ).

1.2. - EL PROPIETARI podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals -veure clàusula cinquena.


SEGONA. - CONTINGUTS

- Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1. - EL PROPIETARI utilitzant fonts internes i externes de tal manera que EL PROPIETARI únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2. - Els USUARIS, a través de col·laboracions o introducció voluntària de continguts, tant gràfics com escrits, directament o indirectament a través d'enllaços o links, i aquests en són els únics responsables i queda expressament exempt EL PROPIETARI de tota responsabilitat. L'USUARI que introdueixi qualsevol contingut en el lloc web del PROPIETARI manifesta l'absoluta legalitat i autoria dels mateixos i expressament assumeix tot tipus de responsabilitat que es pugui derivar d'aquests continguts . L'USUARI també es fa responsable de les opinions introduïdes en el xat i fòrums posats a la seva disposició en el lloc web. EL PROPIETARI no serà responsable en cap cas de les opinions abocades en els referits fòrums i podrà retirar o impedir l'accés als USUARIS que vulnerin la legalitat vigent així com posar en coneixement de jutjats i tribunals els fets que siguin constitutius d'algun tipus d'il·lícit penal o civil.

2.3. - EL PROPIETARI es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

EL PROPIETARI no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin a www.sopesdelletres.cat.

EL PROPIETARI no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exempt de tot tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d'exactitud d'aquests continguts i serveis.


TERCERA. - RESPONSABILITAT

3.1. - EL PROPIETARI en cap cas serà responsable de:

3.1.1. - Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius .

3.1.2. - De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

3.1.3. - De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, bé directament, bé a través d'enllaços o links . Així mateix , Revolumedia S.L. col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

3.2. - EL PROPIETARI es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix , EL PROPIETARI col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.


QUARTA. - DRETS D'AUTOR

- Queda prohibida la utilització de Sopes de Lletres per qualsevol mitjà, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés del propietari. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de Revolumedia S.L. -els continguts propis , la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d'autor, i queda expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Revolumedia S.L.


CINQUENA. - JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.


SISENA.

- En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. EL PROPIETARI podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, cosa que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part del PROPIETARI .POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'objecte de la qual és garantir el tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, el lloc web de www.sopesdelletres.com informa:
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continues navegant considerem que acceptes aquestes cookies.
Pots canviar la configuració del teu navegador en qualsevol moment. Política de cookies